Site Logo
1800 8111

Solution

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (e-Cabinet)

e-Cabinet

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (viết tắt e-Cabinet) được xây dựng nhằm giảm thiểu khối lượng giấy tờ cồng kềnh hiện đang phải sử dụng trong các cuộc họp, tiết kiệm thời gian họp và

View more > Order now >
Viettel Cloud

Viettel Cloud

Viettel Cloud (vCloud) là dịch vụ điện toán đám mây dành riêng (Private cloud) cho Tổ chức / Doanh nghiệp. vCloud sử dụng mô hình Private Cloud được phát triển trên nền tảng mã nguồn mở Openstack. vCl

View more > Order now >
VCam – Dịch vụ viettel camera

VCam – Viettel camera service

Viettel Camera (vCam) is the combination of new generation IP Camera with cloud computing technology to provide solutions of real-time concentrated supervision, which has outstanding quality, saves time and development & operation fees.

View more > Order now >
mOFFICE – Văn phòng điện tử thông minh

mOFFICE – Smart Digital Office

mOFFICE là hệ quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp điện tử dành cho các khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trên đa nền tảng (Website, Smartphone, Tablet, Ipad) với mục tiêu tin họ

View more > Order now >
Tem điện tử (E-safe)

DIGITAL STAMP (E-SAFE)

E-Safe digital stamp is a type of stamp applying the secret code technology and genuine goods authentication messaging system, which the clients only need to scratch in order to get the code and then text the syntax for search of product’s orgin.

View more > Order now >
SInvoice – Hóa đơn điện tử

SINVOICE – ELECTRONIC INVOICING

Electronic Invoicing service SInvoice of Viettel provides the solution for management of invoice on electronic basis for enterprises. Invoices are created, made, sent, received, stored and managed by electronic means; signed by

View more > Order now >
Giải pháp hội nghị truyền hình

Videoconferencing solution

Videoconferencing solution supports direct information exchange among people when staying far away from each other, from one place to another, from one country to another. When using videoconferencing,

View more > Order now >