Products - Services Big business Viettel Managed Services
Viettel Managed Services

Viettel Managed Services

Viettel Managed Services (vMS) là giải pháp cung cấp dịch vụ: tư vấn, triển khai, vận hành khai thác (hạ tầng On-premises/Cloud, ứng dụng, ATTT) và cung cấp hạ tầng Public Cloud. Dựa trên lực lượng kỹ sư chuyên nghiệp, công cụ vận hành tự động hóa theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (ITIL, ISO 9000, ISO27000). Giải pháp vMS đảm bảo cho các hệ thống hoạt động an toàn, ổn định 24/7, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp.

Register Product

Price List

Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA)

Please contact through the telephone number of sales, direct advice on service: 18008000 – Nhánh 8 (free).