Products - Services Information Technology Viettel Private Cloud – Dịch vụ đám mây riêng
Viettel Private Cloud – Dịch vụ đám mây riêng

Viettel Private Cloud – Dịch vụ đám mây riêng

Là dịch vụ điện toán đám mây riêng (Private cloud) cho Tổ chức/ Doanh nghiệp, được phát triển trên nền tảng mã nguồn mở Openstack. Dịch vụ Private Cloud cung cấp hệ thống máy chủ ảo dùng riêng, sử dụng công nghệ điện toán đám mây, giúp doanh nghiệp đảm bảo về bảo mật, độc lập về tài nguyên, tiết kiệm chi phí phần cứng và tối ưu trong việc quản trị hệ thống. Đây là hạ tầng cloud dành cho duy nhất một khách hàng, có thể triển khai ở phòng máy của khách hàng hoặc tại trung tâm dữ liệu của Viettel.

Register Product

Price List

Giá dịch vụ

Please contact through the telephone number of sales, direct advice on service: 18008000 – Nhánh 8 (free).