Products - Services E-Government Management system and monitoring of fishing activities
Management system and monitoring of fishing activities

Management system and monitoring of fishing activities

1.0
01
  • – Hệ thống quản lý tàu cá có nhiệm vụ giám sát và quản lý tập trung hoạt động đánh bắt trên ngư trường của các tàu cá Việt Nam, giúp Tổng cục thủy sản có thể giám sát vị trí tàu cá cũng như hoạt động đánh bắt cá của tàu thông qua nhật ký đánh bắt.
  • – Hệ thống bao gồm thiết bị đầu cuối VMS lắp đặt trên tàu và Trung tâm giám sát điều hành VMS tập trung.
  • – Kết nối giữa tàu và trung tâm sử dụng kết hợp giữa mạng vệ tinh (Iridium) và mạng GSM (GPRS/3G).
Register Product

Price List

Contact

Call 1800.8111 for consultation services on demand.