Products - Services Hệ dự phòng Service Vaccination Management System (Vacicare)
Service Vaccination Management System (Vacicare)

Service Vaccination Management System (Vacicare)

  • Phần mềm Tiêm chủng dịch vụ là phần mềm quản lý tiêm chủng dành riêng cho cơ sở tiêm chủng dịch vụ (quy mô khoảng 3000 cơ sở trên toàn quốc), liên thông dữ liệu (đối tượng, ID, lịch sử tiêm) với hệ thống tiêm chủng quốc gia và quản lý thêm các yêu cầu đặc thù của cơ sở tiêm chủng dịch vụ như chuỗi phòng tiêm, kho chẵn/lẻ/ngoại giao, gói giá đa dạng (khác với hệ thống tiêm chủng quốc gia chủ yếu phục vụ cơ sở tiêm chủng mở rộng, tiêm miễn phí). Tích hợp trên phần mềm tiêm chủng dịch vụ là dịch vụ SMS tiêm chủng dịch vụ với các gói cước theo năm để cung cấp cho người dân thông qua cơ sở tiêm.
Register Product