Products - Services Data Center & Cloud Cloud computing Viettel Public Cloud – Dịch vụ Cloud công cộng
Viettel Public Cloud – Dịch vụ Cloud công cộng

Viettel Public Cloud – Dịch vụ Cloud công cộng

Public Cloud từ Viettel làm đám mây công cộng mà trong đó các tài nguyên như máy ảo, ứng dụng và bộ nhớ được tạo sẵn cho Doanh nghiệp với đặc tính như co giãn tài nguyên theo yêu cầu của người dùng, có thể mở rộng và thay thế nhanh chóng và dễ dàng, chi phí dựa trên lượng tài nguyên người dùng sử dụng thực tế.

Register Product

Price List

giá dịch vụ

Please contact through the telephone number of sales, direct advice on service: 18008000 – Nhánh 8 (free).