Products - Services Information Technology Supervise mOFFICE – Smart Digital Office
mOFFICE – Văn phòng điện tử thông minh

mOFFICE – Smart Digital Office

mOFFICE là hệ quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp điện tử dành cho các khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trên đa nền tảng (Website, Smartphone, Tablet, Ipad) với mục tiêu tin học hóa quá trình xử lý văn bản và giao việc hướng đến văn phòng điện tử không giấy tờ

Register Product

Price List

Service charges

Hotline CSKH: 18008000 nhánh 6 (free of charge).