Products - Services Data Center & Cloud Data Center Nền tảng số nBox
Nền tảng số nBox

Nền tảng số nBox

nBox là nền tảng số hoá quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp, giúp liên kết quy trình giữa các phòng ban với các tính năng:
– Tự động mô phỏng và kiểm soát các quy trình trên giao diện đồ họa trực quan.
– Cấu hình các ứng dụng tương thích với các nền tảng Web và Mobile (Android/IOS).
– Cá thể hóa không gian làm việc bằng các tùy chỉnh.
– Cung cấp các báo cáo xoay chiều.
– Cộng tác trong tổ chức thông qua ứng dụng Chat bảo mật, chia sẻ tài liệu.
– Tích hợp RPA, AI tự động hóa quy trình.

Register Product

Price List

Giá dịch vụ

Please contact through the telephone number of sales, direct advice on service: 18008000 – Nhánh 8 (free).