Site Logo
1800 8111

The Sale person invoices on tablet/smartphone but accountants have not received information on orders?

DMS.One - The Sale person invoices on tablet/smartphone but accountants have not received information on orders?

Nguyên nhân có thể do 3 trường hợp sau:
– TH1: Đơn hàng vừa được tạo, phải đợi 3s thì đơn hàng mới tự động đẩy lên hệ thống hoặc nhấn button “Cập nhật” ở góc phải màn hình .
– TH2: Tablet/Smartphone không kết nối được mạng nên không thể đẩy dữ liệu lên hệ thống được → Xem lại hướng dẫn 3
– TH3: Nếu không phải do 2 trường hợp trên, thì gọi 19008098 để hỗ trợ.