Site Logo
1800 8111

The watch does not read SIM card

Smartwatch for kids MyKID - The watch does not read SIM card

Đồng hồ chỉ nhận SIM của Viettel, hãy sử dụng SIM Viettel được cung cấp theo đồng hồ khi mua, đồng hồ chỉ lắp được sim dùng các gói cước dành riêng cho MyKid của Viettel cung cấp.

Kiểm tra SIM đã lắp đúng chiều hay chưa? Chiều lắp SIM: Để mặt tiếp xúc lên trên và đầu cắt góc đưa vào trước. Khi thực hiện lắp đúng SIM thì thực hiện reset lại máy đồng hồ.

Dấu hiệu nhận biết SIM đã nhận sóng hay chưa bằng cách nhìn vào góc trên bên trái màn hình đồng hồ hiển thị No SIM hay là hình các cột sóng.