Site Logo
1800 8111

Sau khi nghiệm thu bàn giao hệ thống, việc hỗ trợ bệnh viện trong quá trình sử dụng như thế nào?

Phần mềm quản lý bệnh viện Viettel-His - Sau khi nghiệm thu bàn giao hệ thống, việc hỗ trợ bệnh viện trong quá trình sử dụng như thế nào?

Với hình thức mua trọn gói:

  • Miễn phí bảo hành bảo trì trong thời gian 1 năm, sau thời gian 1 năm nếu bệnh viện có nhu cầu hỗ trợ bảo hành bảo trì thì sẽ thu thêm phí.
  • Các yêu cầu thay đổi phát sinh nếu có sẽ đều phải được phân tích và thống nhất về cách thức triển khai cũng như chi phí thực hiện (Viettel sẽ thu phí các yêu cầu này)

Với hình thức thuê:

+ Viettel chịu trách nhiệm nâng cấp phần mềm để đáp ứng các yêu cầu thay đổi do Bộ Y Tế và BHXH Việt Nam

  • + Các yêu cầu thay đổi phát sinh nếu có do Bệnh viện đưa ra đều phải được phân tích và thống nhất về cách thức triển khai cũng như chi phí thực hiện (Viettel sẽ thu phí các yêu cầu này)

Trong thời gian bảo hành bảo trì, khi có sự cố, lỗi xẩy ra: Bệnh viện có thể liên hệ trực tiếp với đầu mối của Viettel Tỉnh/TP để được hỗ trợ.