Site Logo
1800 8111

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Viettel

VTRACKING - Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Viettel

  • Tiết kiệm và tối ưu chi phí vận hành và khai thác phương tiện.
  • Đơn giản hóa công tác quản lý và điều hành.
  • Tăng cường tính năng an toàn cho phương tiện.
  • Đáp ứng quản lý Phương tiện vận tải chung và xe buýt
  • Đáp ứng nghị định chính phủ khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khi kinh doanh vận tải.

Thiết bị có tính bảo mật cao và đảm bảo chất lượng do chính Viettel sản xuất.