Site Logo
1800 8111

Không kết nối được với đồng hồ

Đồng hồ thông minh trẻ em MyKID - Không kết nối được với đồng hồ

Kiểm tra đồng hồ đã nhận sim hay chưa. Lưu ý khi lắp sim vào cần phải khởi động lại đồng hồ.

Simcard lắp trên đồng hồ có đúng gói cước MyKID hay chưa?

Tài khoản simcard trên đồng hồ đã hết tiền, cần nạp thêm tiền vào tài khoản.

Tài khoản thẻ simcard trên đồng hồ chưa kích hoạt gói dữ liệu.

Máy bố-mẹ chưa nối dữ liệu, hãy kiểm tra và kết nối đến mạng WiFi hoặc 3G và thử lại.