Site Logo
1800 8111

Không định vị được đồng hồ

Đồng hồ thông minh trẻ em MyKID - Không định vị được đồng hồ

Khi đồng hồ hết PIN, trong hầm xe, hoặc trên máy bay… thì hệ thống không thể xác định được vị trí đồng hồ, kết quả sẽ trả về địa chỉ được xác định mới nhất trước đó
Để đồng đảm bảo đồng hồ hoạt động bình thường, gói dữ liệu được kích hoạt trở lại, tốt nhất bạn nên khởi động lại đồng hồ bằng cách ấn giữ phím nguồn.

Điện thoại bố mẹ quản lý con cái chưa bật chế độ Data

Lưu lượng data trên thuê bao đồng hồ đã hết và tiền trong thuê bao cũng đã hết thì đồng hồ không thể gửi được dữ liệu lên. Yêu cầu quý khách nộp thêm tiền vào tài khoản để tránh gián đoạn dịch vụ.