Site Logo
1800 8111

KH không thể đăng nhập được trên ứng dụng smartphone/tablet ? (Lỗi hay gặp, chiếm 90% số lỗi /phản ánh DMS.ONE)

DMS.One - KH không thể đăng nhập được trên ứng dụng smartphone/tablet ? (Lỗi hay gặp, chiếm 90% số lỗi /phản ánh DMS.ONE)

+ Kiểm tra có kết nối mạng Wifi/ 3G hay không?
+ Nếu đang dùng 3G trả trước, phải kiểm tra dữ liệu mạng còn hay không bằng cách yêu cầu bấm gọi *101# và *102# để kiểm tra còn dung lượng hoặc tiền trong tài khoản hay không. Nếu không có thì dữ liệu mạng đã hết và phải nạp tiền để tiếp tục sử dụng.
+ Kiểm tra GPS đã được bật lên hay chưa? Vào chức năng “Cài đặt”, chọn “Dịch vụ định vị” sau đó tick chọn vào mục đầu tiên “Sử dụng mạng không dây, Sử dụng vệ tinh GPS”
+ Trường hợp không phải vì lý do trên thì gọi 19008098 để hỗ trợ.