1800 8111
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel

Trang chủ   >   Về chúng tôi   >   Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo
Đồng chí
Nguyễn Mạnh Hổ
Tổng Giám Đốc
Đồng chí
Nguyễn Ngọc Linh
Bí thư Đảng Uỷ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực
kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đồng chí
Võ Anh Tâm
Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực
kinh doanh Khách hàng Chính phủ

Đồng chí
Ngô Vĩnh Quý
Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực
kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp lớn
Đồng chí
Lê Thành Công
Phó Tổng Giám đốc phụ trách
Công tác sản phẩm và giải pháp
Đồng chí
Bùi Trình
Phó Tổng Giám đốc phụ trách
Công tác kỹ thuật