Site Logo
1800 8111
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel

Trang chủ   >   Về chúng tôi   >   Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo
Ông
Nguyễn Mạnh Hổ
Tổng Giám Đốc
Ông
Nguyễn Ngọc Linh
Bí thư Đảng Uỷ
Phó Tổng Giám đốc
Ông
PHẠM ANH ĐỨC
Phó Tổng Giám đốc
Ông
Ngô Vĩnh Quý
Phó Tổng Giám đốc
Ông
Lê Thành Công
Phó Tổng Giám đốc
Ông
ĐOÀN ĐẠI PHONG
Phó Tổng Giám đốc