Site Logo
1800 8111

CẢNH BÁO!

Viettel đã được Bộ Thông tin Truyền thông cấp chứng thư số mới từ 2019-2024, Quý khách đang dùng chữ ký số Viettel CA, vui lòng kiểm tra ngay Mã số thuế hoặc CMND để được cấp bổ sung thời hạn MIỄN PHÍ trước ngày 02/10/2020 để không bị gián đoạn dịch vụBấm vào đây để kiểm tra!

Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel

Trang chủ   >   Về chúng tôi   >   Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo
Ông
Nguyễn Mạnh Hổ
Tổng Giám Đốc
Ông
Nguyễn Ngọc Linh
Bí thư Đảng Uỷ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực
kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Ông
PHẠM ANH ĐỨC
Phó Tổng Giám đốc phụ trách
lĩnh vực kinh doanh Khách hàng Chính phủ
Ông
Ngô Vĩnh Quý
Phó Tổng Giám đốc phụ trách
kinh doanh thị trường phía Nam
Ông
Lê Thành Công
Phó Tổng Giám đốc phụ trách
Công tác sản phẩm và giải pháp
Ông
ĐOÀN ĐẠI PHONG
Phó Tổng Giám đốc phụ trách
lĩnh vực kinh doanh thị trường nước ngoài và lĩnh vực kinh doanh Khách hàng lớn
Ông
BÙI TRÌNH
Phó Tổng Giám đốc chuyên trách
dự án “Thu phí điện tử thông minh”
Ông
VÕ ANH TÂM
Phó Tổng Giám đốc chuyên trách
dự án “Thu phí điện tử thông minh”